test gEana..... - Badaga.org - International Badaga Association
Badaga.org - International Badaga Association   Badaga.org - International Badaga Association
  Welcome Guest , Please Login or Join Us Jan 19, 2019 : 03:44:44 AM  

Badaga.org

 

gEana.....

Author: Krishnamoorthy Bellie Sundaram
Article Category: Entertainment, Stories
  Published on Apr 13, 2007 : 12:00:30 PM
Abstract:
Memories of childhood days in OUR HATTY LIFE...

gEana......... Ondhunu ariyaadhaleyu...Dhodda mane keriyoge...Oorkootu nadavanega....Appara jaama kuludhu...Kethundiddha gEana.... Naamakaara compounduru...Oosi kuthudhuga bappane...Jannalu dhaari paiya ittu...Palliya himbaragera...Judhikke mulludhaari...Oodindu hodha gEana..... Leeevu jinano hattiga bappa...Raaani isu saddhava kethu...Maneyo undiyala...Mande pinnuno thiriiki...BeLliya ethi...   Paalaiisu, semiyaaisu...Eesi thindha gEana..... Naakaavathu kappanegaSanthoshano palliga hogi…“Kaala Thappitha Paiyilu”.. mmbaNanga badugu cinimaa nodidha gEana..“Kadhe Bekkentharo”.... endhu aadine..Manega bandhu sedha gEana... OOOrella oraguva…Kaana kathale jaamano..Etha maneyo  thoddavakka kodaTaepuno paata kethunduEragi mettidha gena...Aagaaga hosa ergiya...Kaiga arikki thindha gEana.... Jedaya somi hapbba mudidha...Muchandhe jaamano...Appa aaadidha “BiddhaNae..” draamaava..Orukku kannuno...Nodidha gEana…. Sedduno sikkuva Toina hirikki…Drivaru kandactaru endhu...Hattiya moole mudukkella…Kanni bandi maadi  Sutthidha gEana...Adikkadi saidu koduvane..Sandeyu haaakidha gEana...  Aanikkalllu mey hooovanega…Nelaga budha kalla hirikki…Hallu ujjidha gEana….Mey hooodha keriyoge..Haamisikega jaaari…Aagaaga buddha gEana….. HaLlimaairu somiga…Akki bella eesudhugaagi...Hattiga bandhu...Dhoddamane keriyoge...Hotthu bandha (somi) pettiya beeetthu…Drrum drrum baendaaki…Thannathaane saateyo hoooova..Poojaariya nodi anjidha gEana…. Akkanavaka ele koovanegavae…Gidumindegera unithundu hogi…Kamalaaranji moraga hatthi…Lungi thumba hanna thumbisi…Kappara solega thappisi bandhu…Hotte thumba thindha gEana….. Police kaLla aata aadi…Bettugeara oota oOdi…Neralannu, jakkalannu,Kolangannu, thavattannu,Bikkannu, eeesike,Kooodhu thindhu sandhe maaadi…Thirigi bandha gEana… Manega arigisaadhe…Sakkareyavu raveyavu ..Ethindu hogi…Bettuno…Kallodattha guiyoge ole koooti…Kalarugaagi jileabi hudiya manaara sethi…Kesari maadi thindha gEana…. Jena pooora sendaadi…Alutthu hotha sandhe jaamano...HattaNeyo kicthaaki...Kaddhu bandha gaaasa…Kendano suttu thindha gEana….  Aaseri maniga…Belliya kottu sakkara geeedhu…Mooru sakkara, naaaku sakkkara...Break bandi maadi…..Arey dhaaariyo Oottidha gEana…Aaagaaga maneya thengenNeya…Sakkaraga atti kaaali maaadi…Nudiyu ketha gEana… Thoatta dhaari, gumbu dhaari…Bettu dhaari, sole dhaari...Alathu thirithu, suthindu hogi…Hakkilu gooodu, kaake goooduKandididtha gEana…Aagaaga hakkilu motteya..Oduthu itta gEanaa… Modhulu modhulu metupalaiga…Basunoge hoppanega…Jannuludhaari atta noOdi…Baddharavaagi sevadhendhu …Ella dhevaravu vendidha gEanaa… Maargazhi thinguvano....Mothalunavu mudivunavu...Kaalu karappa haniyoge....Gudi baaaviya thannneeeruno…Uruga neeeratti...Gandha bottu ooosidha §gEana…. Araiyaandu leevunoge…Haniyoge bendha..Gudiya haNeyoge….Kotaigaendha etthi bandha...GaNega ennae ujji….Oooongidha gEana….Haradha saraaigaagi avve koda...Odheyu eesidha gEanaa…. Muzhu aaandu leeevunoge...Bisulu hechaappane…Hattiya haaadanoge…Madu budha gEanaaa...Gosu bettuva jenadhoge…Ondheradu gosa maduga thalli…Manega seathidha gEanaa…  Manju katti gudugidhaa baaanugu...Geeede kattidha kerigu ..anji...ManegoOge nalavanae…Avvve hurutthu thandha…Ganjikkeya…Hokke hokkeyaa  thindha gEana... Palliya buttu aluthu bandhaSandhe jaaamano….Avvekaaathi maaadi thandha…Hatchikeyaa...Gappi gappi thindha gEanaa.... Ondhonthu jinavu....Sandhe aaale nadukkeriyo..Kannumuchaata, kai hidappaataaa..Nadukkeri aata, eiyukallaataa..Muttatta, nondi aataa......Endhu ella aaatavu aaadidha gEanaaa... EEEEgaa???Eeegana kunaveya unasi nodine….Engaga sikkidha appara baaakiya…Sikkudhuga ivakka kottu beeepile…..     

 

Current Ratings: 8 by 26 visitors       Total Views : 5152
  How would you rate this article: 
  Bad           Good    
 » About the Author
Name: Krishnamoorthy Bellie Sundaram
Details: Father's Name: B. Sundaram(Mother's Name: H. Lakshmi (Dhimbatti)) Grand Father's Name: Bellie (Conductor) Native Villlage: Selakorai Qualification: M.Sc., M.Phil., Ph.D.(CHEMISTRY).

Back to Articles

 


Copyright © 1998-2017. FeedbackSitemapTOS / Privacy
Page Served in 0.14 s